Vår verksamhet

Styrelsen verkar för att föreningen ska uppfylla sina verksamhetsmål.

Styrelsen sammanträder minst 4 gånger om året och håller årligen ett årsmöte för alla medlemmar.

Alla medlemmars förslag och önskemål om verksamheten mottages tacksamt!


Tävlingar


Se mer om våra aktuella tävlingar på TDB.


Sök på Tävling och Arrangör: Skafts Ryttarförening.


Väl mött på banan!