Träffa vårt team

Skafts RF:s Styrelse

Canan Dogan, ordförande

Övriga ledamöter:
Lena Blomberg
Ewa Rytttegård
Jeanette Florin
Mathias Werner
Åse Edsborg
Anna Fagerström

Suppelanter:
Gunilla Eriksson
Karolina Wennström

Valberedning:
Susanne Svensson och Torleif Svensson är ledamöter i valberedningen med
Sanna Bohlin som suppleant.

Revisorer:
VAKANT och Susanne Svensson är revisorer med
Tove Johnsson som revisorssuppleant.

Verksamhetsbeskrivning Skafts Ryttarförening:

Skafts Ryttarförening ska

  • Samarbeta med ridskolan på Stall Skaft
  • Verka för ett ideellt engagemang bland medlemmarna
  • Bredda hästintresset på Vindö/Djurö/Stavsnäs
  • Verka för att ett brett utbud av aktiviteter erbjuds hästintresserade på Stall Skaft med omnejd.
  • Uppmuntra och inspirera olika typer av intresseinriktningar så länge dessa grundar sig på ett sunt förhållningssätt till hästen.
  • Ge grundläggande kunskaper och erfarenheter för att utvecklas som ryttare/hästskötare.
  • Stödja och uppmuntra medlemmar som vill vara tävlingsaktiva.
  • Uppmuntra medlemmar att utbilda sig till ledare, funktionärer m.m.
  • Arrangera tävlingar
  • Värna om miljö och natur runt och på anläggningen, naturvård.

Personuppgifter


Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. (GDPR)